Thẻ: luận đề miền bắc chính xác dựa vào thành ngữ dân gian